Valgkomiteen og styret informerer!

Valgkomiteen og styret informerer!

Vi nærmer oss årsmøtet i GodsetUnionen. I den anledning har valgkomiteen kommet med sin innstilling.


Av GU-Media.
Publisert: 9. februar 2024.

Valgkomiteen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GodsetUnionen sitt reglement og vedtekter, samt å gjøre sine innstillinger uten å drøfte dette med sittende styre.

Sesongen 2023 er avsluttet, og forberedelsene til en ny sesong er godt i gang. Vi i valgkomiteen har derfor startet arbeidet vedrørende styret i GodsetUnionen.

GodsetUnionen sitt styret i 2023 har bestått av følgende personer:
Truls W. Schøne: 1 år leder – Ikke gjenvalg.
Thor Arne Hanssen: 1 år økonomi – gjenvalg.
Kim Underberg Rolund: 3 år – gjenvalg
Marius Iversen 1 år – ikke på valg (medlemsansvar/media)
Eduard Nilsson Werner – tribunesjef 2023. På valg 2 år – leder
Martin Langeng 2 år – gjenvalg
Roger Andersen 1 år – gjenvalg. (sponsoransvarlig)
Ina Rønsholm Erichsen – ikke på valg.

GodsetUnionen har ønsket å utvide styret med en ekstra person da tidligere leder Truls W.Schøne takker for seg i styret.

Tradisjonen tro så har styret i GodsetUnionen konstituert seg selv etter valget. Styret finner de rette folkene til de forskjellige oppgavene, som styret til enhver tid har.

Har DU lyst til å bidra i styret i GodsetUnionen? Brenner du for Strømsgodset og GodsetUnionen? Har du egenskaper og overskudd til å gjøre en helhjertet innsats?

Gi oss beskjed!

Send en presentasjon av deg selv, samt fortell oss hva du kan bidra med, så vil valgkomitéen gjøre en vurdering.

Send din henvendelse til valg@godsetunionen.com snarest mulig og senest innen 23 februar. Februar!