Årsmøte 2024!

Årsmøte 2024!

Møt opp og bli med på å bestemme foreningens videre fremtid.


Av Styret.
Publisert: 18. februar 2024.

Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre.
Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen. Dette holdes på Treffpunkt Marienlyst torsdag 7. mars kl 18:00.

Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

Følgende saker skal gjennomgås:
– Godkjenning av møtet.
– Behandling av årsberetning.
– Gjennomgang av regnskap for 2023 og 2024.
– Behandling av budsjett for 2024.
– Valg av nye styremedlemmer.
– Valg av valgkomité.
– Innkomne saker.

Innkomne saker som skal behandles:
– Det ønskes at GodsetUnionen skal bygge egen buss. Derfor trenger vi årsmøtes samtykke for å ta opp et eventuelt lån til dette prosjektet.
– Forslag om digital avstemning på årsmøte/ekstraordinære årsmøter.
– Forslag på navn på GU tribunen med merch (supportereffekter) og logo. Strømsøåsen Ståtribune.

Kun medlemmer av GodsetUnionen i 2023 har stemmerett.
Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen torsdag 29. februar, og sendes til leder(A)godsetunionen.com. (Bytt (A) med krøllalfa)

Supporterkoordinator Jan-Tore vil komme. Det jobbes også med og få noen gjester fra klubben.

Vi håper samtlige som skal på årsmøtet kan klikke seg inn på arrangementet på våre facebook-sider, og trykke deltar/skal. Dette vil hjelpe oss å få full oversikt på hvor mange som kommer, slik at det blir satt frem nok stoler/bord .