Valgkomiteen og Styre informerer

Valgkomiteen og Styre informerer

Valgkomitéen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GodsetUnionen sitt reglement og vedtekter, samt å gjøre sine innstillinger uten å drøfte med sittende styre.


Av GU-Media.
Publisert: 30. januar 2022.
Oppdatert: 18. mai 2022.

Sesongen 2021 er avsluttet, og forberedelsene til en ny sesong er godt i gang. Vi i valgkomitéen har derfor startet arbeidet vedrørende styret i GodsetUnionen.

GodsetUnionen sitt styre i 2021 har bestått av følgende personer:

  • Thor Arne Hanssen (På valg. Ønsker ikke gjenvalg som leder, men gå inn som styremedlem økonomi. 1 år)
  • Anita Helen Johansen (Ønsker ikke gjennvalg)
  • Kim Underberg Rolund (På valg , 2 år)
  • Marius Iversen (På valg, 3 år)
  • Martin Langeng (På valg, 2 år )
  • Truls W. Schøne (På valg 1år. Ny leder i GodsetUnionen)
  • Roger Andersen (På valg, 2 år)

Tradisjonen tro så har styret i GodsetUnionen konstituert seg selv etter valget. Styret finner de rette folkene til de forskjellige oppgavene, som styret til enhver tid har.

Har DU lyst til å bidra i styret i GodsetUnionen? Brenner du for Strømsgodset og GodsetUnionen?
Har du egenskaper og overskudd til å gjøre en helhjertet innsats?

Gi oss beskjed!

Send en presentasjon av deg selv, samt fortell oss hva du kan bidra med, så vil valgkomitéen gjøre en vurdering.

Send din henvendelse til valg@godsetunionen.com snarest mulig og senest innen 10 februar. Februar.

Valgkomiteen/Styret GU