INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022!

Møt opp og bli med på å bestemme foreningens videre fremtid


Av GU-Media.
Publisert: 9. februar 2022.
Oppdatert: 18. mai 2022.

Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre.
Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.
Dette holdes på Treffpunkt Marienlyst.

Onsdag 23. februar kl 18:00.
Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

Følgende saker skal gjennomgås:
– Godkjenning av møtet.
– Behandling av årsberetning.
– Gjennomgang av regnskap for 2020 og 2021.
– Behandling av budsjett for 2022.
– Valg av nye styremedlemmer.
– Valg av valgkomité.
– Innkomne saker.

Kun medlemmer av GodsetUnionen i 2021 har stemmerett.
Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen onsdag 16. februar, og sendes til leder(A)godsetunionen.com. (Bytt (A) med krøllalfa)

Supporterkoordinator Dag Henning Borg vil komme. Det jobbes også med og få noen gjester fra klubben.
Vi håper samtlige som skal på årsmøtet kan klikke seg inn på arrangementet på våre facebooksider, og trykke deltar/skal. Dette vil hjelpe oss å få full oversikt på hvor mange som kommer, slik at det blir satt frem nok stoler/bord .