Årsmøte 2023!

Årsmøte 2023!

Møt opp og bli med på å bestemme foreningens videre fremtid


Av Styret.
Publisert: 4. februar 2023.
Oppdatert: 18. februar 2023.

Vi vil med dette innkalle deg til årsmøte. Husk at du kan være med å forme foreningens vei videre.
Det innkalles med dette til årsmøte i GodsetUnionen.
Dette holdes på Treffpunkt Marienlyst.

Tirsdag 21. februar kl 18:00.
Årsmøte i GodsetUnionen legger føringen for foreningens videre virksomhet. Årsmøte er også foreningens suverene beslutningstaker i den forbindelse.

Følgende saker skal gjennomgås:
– Godkjenning av møtet.
– Behandling av årsberetning.
– Gjennomgang av regnskap for 2022.
– Behandling av budsjett for 2023.
– Valg av nye styremedlemmer.
– Valg av valgkomité.
– Innkomne saker.

Kun medlemmer av GodsetUnionen i 2022 har stemmerett.
Medlemmer har rett til å fremme saker som de vil at årsmøte skal behandle. Disse sakene må være oss i hende innen onsdag 16. februar, og sendes til leder(A)godsetunionen.com. (Bytt (A) med krøllalfa)

Supporterkoordinator Dag Henning Borg vil komme. Det jobbes også med og få noen gjester fra klubben.
Vi håper samtlige som skal på årsmøtet kan klikke seg inn på arrangementet på vår facebook side – HER – og trykke deltar/skal. Dette vil hjelpe oss å få full oversikt på hvor mange som kommer, slik at det blir satt frem nok stoler/bord.