Valgkomiteen og Styret informerer

Valgkomiteen og Styret informerer

Vi nærmer oss årsmøtet i GodsetUnionen. I den anledning har valgkomiteen kommet med sin innstilling.


Av Styret.
Publisert: 26. januar 2023.

Valgkomiteen er en uavhengig gruppe og består av minst 3 personer. Disse prøver å ivareta GodsetUnionen sitt reglement og vedtekter, samt å gjøre sine innstillinger uten å drøfte dette med sittende styre.

Sesongen 2022 er avsluttet, og forberedelsene til en ny sesong er godt i gang. Vi i valgkomiteen har derfor startet arbeidet vedrørende styret i GodsetUnionen.

GodsetUnionen sitt styret i 2022 har bestått av følgende personer:
Truls W. Schøne: 1 år leder – gjenvalg
Thor Arne Hanssen: 1 år økonomi – gjenvalg.
Kim Underberg Rolund: 1 år – ikke på valg
Marius Iversen 2 år – ikke på valg (medlemsansvar/medier)
Martin Langeng 1 år – gjenvalg
Roger Andersen 1 år- gjenvalg (sponsoransvarlig)
Ina Rønsholm Erichsen – ikke på valg.

GodsetUnionen sitt styret har ønsket å utvide styret med en ekstra person, da vi mangler en tribunesjef.

Valgkomiteen innstiller nytt medlem til styret:
Eduard Nilsson Werner for 2 år.

Tradisjonen tro så har styret i GodsetUnionen konstituert seg selv etter valget. Styret finner de rette folkene til de forskjellige oppgavene, som styret til enhver tid har.

Har DU lyst til å bidra i styret i GodsetUnionen? Brenner du for Strømsgodset og GodsetUnionen? Har du egenskaper og overskudd til å gjøre en helhjertet innsats?

Gi oss beskjed!

Send en presentasjon av deg selv, samt fortell oss hva du kan bidra med, så vil valgkomitéen gjøre en vurdering.

Send din henvendelse til valg@godsetunionen.com snarest mulig og senest innen 10 februar. Februar!

Valgkomiteen/Styret GU