GodsetUnionen

GodsetUnionen

Vi liker engasjement rundt tribunebyttet og tribunelivet.


Av Styret.
Publisert: 5. mai 2023.

Vi liker engasjementet og diskusjonen rundt tribunebytte og vi lytter alltid.

Som en medlemsorganisasjon er det noen enkle regler vi må forholde oss til. GodsetUnionen sitt styres arbeid tar utgangspunkt i generalforsamling med tilhørende innkommende forslag. Dette danner grunnlaget for styrets arbeid frem til neste årsmøte.

• GodsetUnionen er en medlemstyrt forening der årsmøte er vårt øverste organ, som kan fatte vedtak.

• I styremøter behandler man innkommende saker som man legger frem for årsmøte. Alle saker sendes til Leder@godsetunionen.com

Styret i GodsetUnionen oppfordrer alle som er glad i GodsetUnionen og Strømsgodset om å melde seg inn i supporterklubben for å kunne delta på årsmøte og bidra med sitt engasjement.